VILLA GOLD

Icon time08:00 - 21:00

Icon phone 091111.58.25

TRẦN NHÀ GỖ

Trần Gỗ Hương AC Cao Cấp 003

Trần Gỗ Hương AC Cao Cấp 003

6.680.000 đ / m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Trần Gỗ Hương AC Cao Cấp 002

Trần Gỗ Hương AC Cao Cấp 002

5.860.000 đ / m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Trần Gỗ Gõ Đỏ AC Cao Cấp 001

Trần Gỗ Gõ Đỏ AC Cao Cấp 001

6.800.000 đ / m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Trần Gỗ Cao Cấp 0212

Trần Gỗ Cao Cấp 0212

3.800.000 đ / m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD

YÊU CẦU TƯ VẤN

ĐỐI TÁC

Hòa Phát
VInpearl
Vinhomes
FLC
VILLA GOLD