VILLA GOLD GROUP

Icon time08:00 - 21:00

Icon phone 091111.58.25

Sản phẩm

Cổng Nhôm Đúc 2011

Cổng Nhôm Đúc 2011

8.200.000 đ / m2

10 M2

Đơn vị thiết kế: Villa Gold

Đơn vị thi công: Villa Gold

Nhà Gỗ 3 Gian Gỗ Lim Lào

Nhà Gỗ 3 Gian Gỗ Lim Lào

98.000.000 đ / m3115.000.000 đ/ m3

80 M2

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Trần Gỗ Cao Cấp 0212

Trần Gỗ Cao Cấp 0212

3.800.000 đ / m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD

Nhà Gỗ 3 Gian 2 Tầng - Chòi Gỗ Lim Nam Phi

Nhà Gỗ 3 Gian 2 Tầng - Chòi Gỗ Lim Nam Phi

53.000.000 đ / m355.000.000 đ/ m3

120 M2 Mỗi Sàn

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Nhà Gỗ 3 Gian Và Chòi Gỗ Lim Lào

Nhà Gỗ 3 Gian Và Chòi Gỗ Lim Lào

98.000.000 đ / m3115.000.000 đ/ m3

82 M2

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi

Nhà Gỗ 3 Gian Lim Nam Phi

53.000.000 đ / m355.000.000 đ/ m3

80 M2

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Nhà Gỗ 3 Gian 2 chái Xây

Nhà Gỗ 3 Gian 2 chái Xây

53.500.000 đ / m356.000.000 đ/ m3

120

Đơn vị thiết kế: VUA NHÀ GỖ 3DMAX

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 001

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 001

7.800.000 đ / m28.500.000 đ/ m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 002

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 002

8.200.000 đ / m28.800.000 đ/ m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 003

Cổng Nhôm Đúc Phù Điêu 003

8.000.000 đ / m28.600.000 đ/ m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Cổng Nhôm Đúc Trống Đồng 004

Cổng Nhôm Đúc Trống Đồng 004

8.000.000 đ / m28.600.000 đ/ m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

Cổng Nhôm Đúc Hoa Lá Tây 005

Cổng Nhôm Đúc Hoa Lá Tây 005

7.600.000 đ / m28.450.000 đ/ m2

Đang cập nhật

Đơn vị thiết kế: VILLA GOLD

Đơn vị thi công: VILLA GOLD GROUP

YÊU CẦU TƯ VẤN

ĐỐI TÁC

Hòa Phát
VInpearl
Vinhomes
FLC
VILLA GOLD GROUP